Badkamer & tegels 4 jaargang 5 - page 77

De Fossil tegelcollectie van
Ceramiche Refin doet een stap
terug in de tijd en zorgt voor
een herintroductie van de in
rotsformaties achtergelaten
prehistorische afdrukken van
planten en dieren. Deze fossielen
zijn resten van sporen die, onder
invloeden van omstandigheden
en de eeuwen die sindsdien
verstreken zijn, niet meer volledig
zijn en zodoende in hun patroon
onderbroken worden. Zichtbaar
gemaakt in prehistorische
ar
cheologische opgravingen
vormen zij de basis voor de
ontwerpen van Kasia Zareba.
De voorontwerpen waren vooral
geïnspireerd op de afbeeldingen
van gegroefde schelpen van
uitgestorven ammonieten. Het met
de hand getekende patroon geeft
de Refin Fossil tegels een uniek
uiterlijk dat gelijkwaardig is aan
deze achtergebleven prehistorische
afdrukken. Eeuwenoude
decoratieve patronen met een
vormgeving die in het heden
bestemd is voor hedendaagse
interieurs.
77
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...138
Powered by FlippingBook