Badkamer & tegels 4 jaargang 5 - page 129

een speling van de natuur
D Taglio is de nieuwe wastafel die
geboren is uit de samenwerking
tussen Rexa Design en de
ontwerper Susanna Mandelli. Het
wastafelblad uit Carrara marmer
maakt onderdeel uit van de nieuwe
badkamervisie die in de voltallige
Esperanto collectie tot uitdrukking
komt. De perfecte harmonie van
lijnen en materialen reproduceert
kunstmatige de bedding van een
afgeweken rivier, een plat oppervlak
die geneigd is om water op een
bepaalde manier in het wijzigen van
haar natuurlijke loop te dwingen.
Hieruit volgt een bepaalde richting,
maar het water is altijd op zoek naar
een ontsnapping, een splitsing,
een onvolkomenheid, een ”taglio”.
Plotseling verdwijnt het water,
misschien volgt het een andere
route in dit spel van wispelturige
stromingen en veranderlijkheden.
De industriële interieurontwerpster
Susanna Mandelli is de creatieve
directeur van de Italiaanse Studio
ID Insidesign. Zij werkt al sinds
2010 met design en maakte onder
andere een aantal lichtontwerpen
voor verschillende fabrikanten.
129
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138
Powered by FlippingBook